Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Med stof som vidne

Published onAug 28, 2023
Med stof som vidne

Vasket og hængt på tørresnoren blafrer jeg i vinden, en brusende bølge for en stund. Som livet der leves i højt tempo, eller som et stille skvulp, og snor og vikler sig på uforudsigelig vis. Kun et er sikkert, det får ende en dag. Da finder de mig frem for at svøbe den døde. Den sidste berøring, stof mod hud. Nænsomme hænder omvikler kroppen for så i et endeligt far-vel at dække det ansigt, de dog stadig kan ane gennem min spindelvævsfine dug. Der ligger jeg, et slør over døden, som den mælkehvide tåge på havbunden der med sin levende form kun delvist skjuler de døde bunddyr og fisk. Tågen og mig, stofferne, overgangen mellem liv og død. Liglagnet over havbunden vidner om død og tilbagegang. Jeg vidner om liv, livet der er, og livet der var og nu har veget pladsen for livet, der kommer. 

Liglagen bestående af svovlbakterier - Beggiatoa. Foto: Peter Bondo Christensen

Jeg er trådene på væven, som løber gennem flittige fingre, trend på langs og islæt på tværs.

Jeg er klædestykket, ingen tager på.

Jeg er placeret bagest i skuffen i deres gemmer og findes først frem, når livet er slut.

Jeg er den kærlige tanke, må du komme godt afsted.

Jeg har været her længe. Børn, kvinder, mænd — kun de gamle væver sjældent med, selvom jeg er tiltænkt dem. Bøjet over søllerne, time efter time, slider væverne med trætte øjne. Jeg er deres udtryk, hvad de tænker må forblive et gæt. Tænker de på mennesket, jeg skal svøbe, eller er det snarere mig? Om jeg er håndværk eller denne gang bliver kunst?

Mit gæt tager afsæt i mine tråde. Er de uld, hør, bomuld, silke eller guld? Har de farve, skaber de et mønster? Og afsæt i tiden der går ved væven. Tager det dage eller måneder, før jeg klippes ned? Jeg har mange former, og dog er jeg den samme. Om jeg er tiltænkt fisker eller konge, så skal de samme vej med mig som rejsefælle.

Værk af tekstilkunstner Vibeke Lindhardt

Teksten er skrevet på baggrund af mit samarbejde med tekstilkunstner Vibeke Lindhardt. Vibeke Lindhardt har sammen med fotograf Dorte Krogh undersøgt ligklædet som ritual og overgange mellem liv og død. I juni og juli 2023 dannede udstillingen Waɪndɪŋ ʃiːt/Winding Sheet ramme om deres værker på Officinet i København.

 

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?